umykać – umknąć [uchodzić – ujść]


umykać – umknąć [uchodzić – ujść]
umykać – umknąć [uchodzić – ujść] {{/stl_13}}{{stl_8}}{czyjejś} {{/stl_8}}uwadze {{/stl_13}}{{stl_7}}'zostawać przypadkowo pominiętym, niezauważonym': {{/stl_7}}{{stl_10}}Informacja, wiadomość, wzmianka umknęła czyjejś uwadze. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • uchodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, uchodzićdzę, uchodzićdzi, uchodzićchodź {{/stl 8}}– ujść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, ujdę, ujdzie, ujdź, uszedł, uszła, uchodzićuszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uciekając… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uwaga — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. uwagaadze, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} skierowanie świadomości człowieka ku jakiemuś przedmiotowi, skoncentrowanie się na czymś, np. na jakimś zjawisku fizycznym czy psychicznym, myślenie o czymś : {{/stl 7}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień